Mens 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51
2
SM
49
3
SM
48
4
V40
48
5
V50
48
6
V50
47
7
V60
46
8
V70
46
9
V40
45

Mens 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SM
50
2
V40
50
3
V50
48
4
SM
48
5
SM
47
6
SM
45
7
V40
44
8
SM
44
9
V40
43
10
SM
41
11
V40
41
12
V40
40
13
V50
40
14
V50
38
15
V40
38
16
V40
36
17
V60
36
18
V40
35
19
V40
32
20
SM
32
21
V50
31
22
V40
31
23
V60
29
24
SM
28
25
SM
27
26
V50
26
27
V40
26
28
V50
25

Mens H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51
2
V40
50
3
V40
49
4
SM
47
5
V40
47

Mens Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
100
2
SM
100
3
V60
98
4
V70
52
5
V40
50
6
V50
49
7
SM
48
8
V50
47

Mens Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SM
50
2
V50
49
3
V40
49
4
SM
49
5
V60
47
6
V40
47
7
SM
45
8
V60
44
9
V50
44
10
SM
43
11
V50
41
12
V40
41

Ladies 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
50
2
SL
49
3
V40
49
4
V50
48
5
V60
47
6
SL
47
7
V40
46

Ladies 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
50
2
SL
49
3
SL
48
4
V40
48
5
V50
47
6
V40
47
7
SL
44
8
V40
43
9
SL
43
10
SL
41
11
V40
41
12
V40
39
13
SL
39
14
V40
37
15
SL
37
16
V50
37
17
V50
36
18
V40
34
19
V40
33
20
V60
32
21
V50
32
22
SL
31
23
V50
30

Ladies H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
50
2
SL
50
3
V40
49
4
SL
47
5
SL
46

Ladies Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
50

Ladies Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V60
51
2
V40
51
3
V50
51
4
V40
48
5
V40
47
6
V50
46
7
SL
45
8
V40
44